ถุงเท้า ภาษาจีน

袜子

wàzi

ว่าจึ

ถุงเท้า

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

我借一下你的袜子。
Wǒ jiè yīxià nǐ de wàzi.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ว่าจึ
ฉันขอยืมถุงเท้าเธอหน่อย

 

我没有袜子。
Wǒ méiyǒu wàzi.
หว่อ เหมยโหย่ว ว่าจึ
ฉันไม่มีถุงเท้า

 

这里有袜子卖吗?
Zhè li yǒu wàzi mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ว่าจึ ม่าย มะ
ที่นี่มีถุงเท้าขายไหม

 

这里的袜子卖完了。
Zhèlǐ de wàzi mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ว่าจึ ม่าย หวานเลอ
ถุงเท้าที่นี่ขายหมดแล้ว

 

你的袜子好漂亮。
Nǐ de wàzi hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ว่าจึ ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
ถุงเท้าคุณสวยมาก

 

他刚买新袜子。
Tā gāng mǎi xīn wàzi.
ทา กาง หม่าย ซิน ว่าจึ
เขาเพิ่งซื้อถุงเท้า

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก