ศรีลังกา ภาษาจีน

斯里兰卡

SīlǐLánkǎ

ซือหลี่หลันข่า

ศรีลังกา

>>ตัวอย่างประโยค<<

爸爸下个月去斯里兰卡。
Bàba xià gè yuè qù SīlǐLánkǎ.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ ซือหลี่หลันข่า
พ่อจะไปประเทศศรีลังกาเดือนหน้า

你了解斯里兰卡吗?
Nǐ liǎojiě SīlǐLánkǎ ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย ซือหลี่หลันข่ามะ
คุณรู้จักประเทศศรีลังกาไหม

妈妈想去斯里兰卡。
Māmā xiǎng qù SīlǐLánkǎ
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ ซือหลี่หลันข่า
แม่อยากไปศรีลังกา

他没去过斯里兰卡。
Tā méi qùguò SīlǐLánkǎ.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว ซือหลี่หลันข่า
เขาไม่เคยมาศรีลังกา

你是斯里兰卡人吗?
Nǐ shì SīlǐLánkǎ rén ma?
หนี่ ซื่อ ซือหลี่หลันข่าเหริน มะ
คุณเป็นคนศรีลังกาหรือเปล่า?

我是斯里兰卡人。
Wǒ shì SīlǐLánkǎ rén.
หว่อ ซื่อ ซือหลี่หลันข่าเหริน
ฉันเป็นคนศรีลังกา

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก