กระเป๋าเป้สะพายหลัง ภาษาจีน

背包

bèibāo

เป้ยเปา

กระเป๋าเป้สะพายหลัง

ตัวอย่างประโยค

他刚买新背包。
Tā gāng mǎi xīn bèibāo.
ทา กาง หม่าย ซิน เป้ยเปา
เขาเพิ่งซื้อกระเป๋าเป้สะพายหลัง

 

你的背包好漂亮。
Nǐ de bèibāo hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เป้ยเปา ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
กระเป๋าเป้สะพายหลังคุณสวยมาก

 

我借一下你的背包。
Wǒ jiè yīxià nǐ de bèibāo.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เป้ยเปา
ฉันขอยืมกระเป๋าเป้สะพายหลังเธอหน่อย

 

我没有背包。
Wǒ méiyǒu bèibāo.
หว่อ เหมยโหย่ว เป้ยเปา
ฉันไม่มีกระเป๋าเป้สะพายหลัง

 

这里的背包卖完了。
Zhèlǐ de bèibāo mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เป้ยเปา ม่าย หวานเลอ
กระเป๋าเป้สะพายหลังที่นี่ขายหมดแล้ว

 

这里有背包卖吗?
Zhè li yǒu bèibāo mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เป้ยเปา ม่าย มะ
ที่นี่มีกระเป๋าเป้สะพายหลังขายไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก