เสื้อกันหนาว ภาษาจีน

冬衣

dōngyī

ตงอี

เสื้อกันหนาว

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

他刚买新冬衣。
Tā gāng mǎi xīn dōngyī.
ทา กาง หม่าย ซิน ตงอี
เขาเพิ่งซื้อเสื้อกันหนาว

 

这里有冬衣卖吗?
Zhè li yǒu dōngyī mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ตงอี ม่าย มะ
ที่นี่มีเสื้อกันหนาวขายไหม

 

我借一下你的冬衣。
Wǒ jiè yīxià nǐ de dōngyī.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ตงอี
ฉันขอยืมเสื้อกันหนาวเธอหน่อย

 

我没有冬衣。
Wǒ méiyǒu dōngyī.
หว่อ เหมยโหย่ว ตงอี
ฉันไม่มีเสื้อกันหนาว

 

这里的冬衣卖完了。
Zhèlǐ de dōngyī mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ตงอี ม่าย หวานเลอ
เสื้อกันหนาวที่นี่ขายหมดแล้ว

 

你的冬衣好漂亮。
Nǐ de dōngyī hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ตงอี ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
เสื้อกันหนาวคุณสวยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก