ดอกรักเร่ ภาษาจีน

大丽花 

dàlìhuā

ต้าลี่ฮวา

ดอกรักเร่

>>ตัวอย่างประโยค<<

那是一束大丽花 。
Nà shì yī shù dàlìhuā .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ ต้าลี่ฮวา
นั่นคือดอกรักเร่หนึ่งช่อ

 

这里没有大丽花 。
Zhèlǐ méiyǒu dàlìhuā .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว ต้าลี่ฮวา
ที่นี่ไม่มีดอกรักเร่

 

这些大丽花 很想。
Zhèxiē dàlìhuā hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย ต้าลี่ฮวา เหิ่น เซียง
ดอกรักเร่ พวกนี้หอมมาก

 

我想买大丽花。
Wǒ xiǎng mǎi dàlìhuā.
หว่อ เสียง หม่าย ต้าลี่ฮวา
ฉันอยากซื้อดอกรักเร่

 

你有大丽花吗?
Nǐ yǒu dàlìhuā ma?
หนี โหย่ว ต้าลี่ฮวา มะ
คุณมีดอกรักเร่ ไหม

 

现在大丽花很贵。
Xiànzài dàlìhuā hěn guì.
เซี่ยนจ้าย ต้าลี่ฮวา เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกรักเร่ แพงมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก