บังกลาเทศ ภาษาจีน

孟加拉国

Mèngjiālāguó

เมิ่งเจียลากั๋ว

บังกลาเทศ

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

爸爸下个月去孟加拉国。
Bàba xià gè yuè qù Mèngjiālāguó.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ เมิ่งเจียลากั๋ว
พ่อจะไปประเทศบังกลาเทศเดือนหน้า

 

你了解孟加拉国吗?
Nǐ liǎojiě Mèngjiālāguó ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย เมิ่งเจียลากั๋ว มะ
คุณรู้จักประเทศบังกลาเทศไหม

 

妈妈想去孟加拉国。
Māmā xiǎng qù Mèngjiālāguó
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ เมิ่งเจียลากั๋ว
แม่อยากไปบังกลาเทศ

 

他没去过孟加拉国。
Tā méi qùguò Mèngjiālāguó.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว เมิ่งเจียลากั๋ว
เขาไม่เคยมาบังกลาเทศ

 

你是孟加拉国人吗?
Nǐ shì Mèngjiālāguó rén ma?
หนี่ ซื่อ เมิ่งเจียลากั๋วเหริน มะ
คุณเป็นคนบังกลาเทศหรือเปล่า?

 

我是孟加拉国人。
Wǒ shì Mèngjiālāguó rén.
หว่อ ซื่อ เมิ่งเจียลากั๋วเหริน
ฉันเป็นคนบังกลาเทศ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก