ศัพท์จีน หมวดอักษร 大ใหญ่

ศัพท์จีน หมวดอักษร 大ใหญ่

.

dà (ต้า) ใหญ่

大家 dàjiā (ต้าเจีย) ทุกคน

大学 dàxué (ต้าเสีย) มหาวิทยาลัย

大陆 dàlù (ต้าลู่) แผ่นดินใหญ่

大概 dàgài (ต้าก้าย) ประมาณ

大量 dàliàng (ต้าเลี่ยง) ปริมาณมาก

大会 dàhuì (ต้าฮุ่ย) การประชุมใหญ่

大型 dàxíng (ต้าสิง) ขนาดใหญ่

大小 dàxiǎo (ต้าเสี่ยว) ขนาด

大哥 dàgē (ต้าเกอ) พี่ใหญ่

大街 dàjiē (ต้าเจีย) ถนนใหญ่

大方 dàfāng (ต้าฟาง) ใจกว้าง

大于 dàyú (ต้าหยี) ใหญ่กว่า

大米 dàmǐ (ต้าหมี่) ข้าว

大半 dàbàn (ต้าป้าน) เกินครึ่ง

大海 dàhǎi (ต้าไห่) ทะเล

大象 dàxiàng (ต้าเซี่ยง) ช้าง

大奖 dàjiǎng (ต้าเจี่ยง) รางวัลใหญ่

大全 dàquán (ต้าฉวน) ครบถ้วนสมบูรณ์

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก