ศัพท์จีน หมวดอักษร 饭 อาหาร,ข้าว

ศัพท์จีน หมวดอักษร อาหาร,ข้าว

.

饭   fàn[ฟ่านอาหาร,ข้าว
.
饭盒   fànhé[ฟ่านเหอกล่องอาหาร
.
饭馆   fàn guǎn[ฟ่านกว่านร้านอาหาร
..
饭厅   fàn tīng[ฟ่านทิงห้องอาหาร
.
吃饭   chī fàn[ชือฟ่าน กินข้าว
.
饭店   fàn diàn[ฟ่านเตี้ยน โรงแรม
.
做饭   zuò fàn[จั้วฟ่านทำอาหาร
.
中饭   zhōng fàn[จงฟ่านข้าวเที่ยง
.
早饭   zǎo fàn[เจ่าฟ่านอาหารเช้า
.
炒饭   chǎo fàn[เฉ่าฟ่านข้าวผัด
.
晚饭   wǎn fàn[หว่านฟ่านข้าวเย็น

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก