ศัพท์จีน หมวดอักษร 看 มอง,ดู

ศัพท์จีน หมวดอักษร 看 มอง,ดู

.

  kàn (ค่าน) ดู,มอง

看法  kànfǎ (ค่านฝ่า) ความเห็น

看错  kàncuò (ค่านชั่ว) ดูผิด

看病  kànbìng (ค่านปิ้ง) พบแพทย์

看望  kànwàng (ค่านว่าง) เยี่ยมเยือน

看重  kànzhòng (ค่านจ้ง) ให้ความสำคัญ

看轻  kànqīng (ค่านชิง) ประเมินต่ำ

观看  guānkàn (กวานค่าน) ชมดู

看不起  kànbùqǐ (ค่านปู้ฉี่) ดูถูก

看起来  kànqǐlái (ค่านฉี่ไหล) ดูเหมือนว่า

看不出  kànbùchū (ค่านปู้ชู) ดูไม่ออก

看不惯  kànbùguàn (ค่านปู๋กว้าน) ทนดูไม่ได้

看不清  kànbùqīng (ค่านปู้ชิง) ดูไม่ชัด

看花眼  kànhuāyǎn (ค่านฮวาเหยี่ยน) ดูจนตาลาย

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก