ผักบุ้ง ภาษาจีน

空心菜

kōngxīncài

คงซินช่าย

ผักบุ้ง

ตัวอย่างประโยค

 

空心菜卖完了。
Kōngxīncài mài wán le.
คงซินช่าย ม่าย หวาน เลอ
ผักบุ้งขายหมดแล้ว

 

这里有空心菜吗?
Zhè li yǒu kōngxīncài ma?
เจ้อ หลี โหย่ว ซี คงซินช่าย มะ
ที่นี่มีผักบุ้งไหม

 

我喜欢吃空心菜。
Wǒ xǐhuān chī kōngxīncài.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ คงซินช่าย
ฉันชอบกินผักบุ้ง

 

我不要空心菜。
Wǒ bùyào kōngxīncài.
หว่อ ปู๋ เย่า คงซินช่าย
ฉันไม่เอาผักบุ้ง

 

空心菜一公斤多少钱?
Kōngxīncài yī gōngjīn duōshǎo qián?
คงซินช่าย อี้ กง จิน ตัวเส่า เฉียน
ผักบุ้งหนึ่งกิโลกรัมเท่าไหร่

 

这些空心菜很好吃。
Zhèxiē kōngxīncài hěn hào chī.
เจ้อ เซีย คงซินช่าย เหิน ห่าว ชรือ
ผักบุ้งพวกนี้อร่อยมาก

 

你喜欢吃空心菜吗?
Nǐ xǐhuān chī kōngxīncài ma?
หนี สี่ฮวาน ชรือ คงซินช่าย มะ
คุณชอบกินผักบุ้งไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก