ฉันยังไม่ได้กินข้าว ภาษาจีน

我还没吃饭。
Wǒ hái méi chīfàn.
หว่อ ไห เหมย ชรือ ฟ่าน
ฉันยังไม่ได้กินข้าว

ประโยคภาษาจีนอื่นๆ

你吃饭了吗?
Nǐ chī fàn le ma?
หนี่ ชือ ฟ่าน เลอ มะ
คุณกินข้าวหรือยัง

 

我吃饭了。
Wǒ chī fàn le.
หว่อ ชรือ ฟ่าน เลอ
ฉันกินข้าวแล้ว

 

我不想吃饭。
Wǒ bù xiǎng chī fàn.
หว่อ ปู้ เสี่ยง ชรือ ฟ่าน
ฉันไม่อยากกินข้าว

 

我想吃饭。
Wǒ xiǎng chīfàn.
หวอ เสี่ยง ชรือ ฟ่าน
ฉันอยากกินข้าว

 

你想吃什么?
Nǐ xiǎng chī shénme?
หนี เสี่ยง ชรือ เสินเมอ
คุณอยากกินอะไร

 

我想吃鱼。
Wǒ xiǎng chī yú.
หวอ เสี่ยง ชรือ หยีร์
ฉันอยากกินปลา

 

我饿了。
Wǒ è le.
หว่อ เอ้อ เลอ
ฉันหิวแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก