ฉันจําไม่ได้ ภาษาจีน

我记不得。
Wǒ jì bùdé.
หว่อ จี้ ปู้ เต๋อ
ฉันจําไม่ได้

ประโยคภาษาจีนอื่นๆ

 

我记得了。
Wǒ jì dé le.
หว่อ จี้ เต๋อ เลอ
ฉันจำได้แล้ว

 

我记不住。
Wǒ jì bù zhù.
หว่อ จี้ ปู๋ จู้
ฉันจำไม่ได้

 

我忘了。
Wǒ wàng le.
หว่อ ว่าง เลอ
ฉันลืมแล้ว

 

我不知道。
Wǒ bù zhīdào.
หว่อ ปู้ จือ เต้า
ฉันไม่รู้

 

你记得吗?
Nǐ jì dé ma?
หนี่ จี้ เต๋อ มะ
คุณจำได้ไหม

 

我也记不得。
Wǒ yě jì bùdé.
หว่อ เหย่ จี้ ปู้ เต๋อ
ฉันก็จำไม่ได้

 

我知道了。
Wǒ zhī dào le.
หว่อ จือ เต้า เลอ
ฉันรู้แล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก