เบคอน ภาษาจีน

培根

péigēn

เผยเกิน

เบคอน

ตัวอย่างประโยค

这里的培根很好吃。
Zhèlǐ de péigēn hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ เผยเกิน เหิน ห่าว ชรือ
เบคอนที่นี่อร่อยมาก

 

妈妈不喜欢吃培根。
Māmā bù xǐhuān chī péigēn。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เผยเกิน
แม่ไม่ชอบกินเบคอน

 

这里有培根卖吗?
Zhè li yǒu péigēn mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เผยเกิน ม่าย มะ
ที่มีเบคอนขายไหม

 

我不要培根。
Wǒ bùyào péigēn.
หว่อ ปู๋ เย่า เผยเกิน
ฉันไม่เอาเบคอน

 

我喜欢吃培根。
wǒ xǐhuān chī péigēn.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เผยเกิน
ฉันชอบกินเบคอน

 

我们早餐吃培根。
Wǒmen péigēn chī péigēn.
หว่อเมิน เจ่าชาน ชรือ เผยเกิน
อาหารเช้าพวกเรากินเบคอน

 

你要培根吗?
Nǐ yào péigēn ma?
หนี่ เย่า เผยเกิน มะ
คุณเอาเบคอนไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก