ดอกเฟื่องฟ้า ภาษาจีน

勒杜鹃

 lèdùjuān

เล่อตู้จวาน

ดอกเฟื่องฟ้า

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里没有勒杜鹃 。
Zhèlǐ méiyǒu zǐluólán .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว เล่อตู้จวาน
ที่นี่ไม่มีดอกเฟื่องฟ้า

 

这些勒杜鹃很想。
Zhèxiē zǐluólán hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย เล่อตู้จวาน เหิ่น เซียง
ดอกเฟื่องฟ้า พวกนี้หอมมาก

 

我想买勒杜鹃。
Wǒ xiǎng mǎi zǐluólán.
หว่อ เสียง หม่าย เล่อตู้จวาน
ฉันอยากซื้อดอกเฟื่องฟ้า

你有勒杜鹃吗?
Nǐ yǒu zǐluólán ma?
หนี โหย่ว เล่อตู้จวาน มะ
คุณมีดอกเฟื่องฟ้า ไหม

 

现在勒杜鹃很贵。
Xiànzài zǐluólán hěn guì.
เซี่ยนจ้าย เล่อตู้จวาน เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกเฟื่องฟ้า แพงมาก

 

那是一束勒杜鹃 。
Nà shì yī shù zǐluólán .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ เล่อตู้จวาน
นั่นคือดอกเฟื่องฟ้า หนึ่งช่อ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก