สีส้ม ภาษาจีน

橙色

chéngsè

เฉิงเซ่อ

สีส้ม

ตัวอย่างประโยค

 

这个是橙色。
Zhège shì chéngsè.
เจ้อ เก้อ ซื่อ เฉิงเซ่อ
อันนี้คือสีส้ม

 

这辆汽车是橙色的。
Zhè liàng qìchē shì chéngsè de.
เจ้อ เลี่ยง ชี่เชอ ซื่อ เฉิงเซ่อ
รถคันนี้สีส้ม

 

他的帽子是橙色。
Tā de màozi shì chéngsè.
ทา เตอ เม่าจึ ซื่อ เฉิงเซ่อ
หมวกของเขาสีส้ม

 

我的裤子是橙色。
Wǒ de kùzi shì chéngsè.
หว่อ เตอ คู่จึ ซื่อ เฉิงเซ่อ
กางเกงของฉันสีส้ม

 

我喜欢橙色。
Wǒ xǐhuān chéngsè.
หวอ สี่ ฮวาน เฉิงเซ่อ
ฉันชอบสีส้ม

 

我不喜欢橙色。
Wǒ bù xǐhuān chéngsè.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน เฉิงเซ่อ
ฉันไม่ชอบสีส้ม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก