เต่าสามตัว เรื่องตลกภาษาจีน

三只乌龟

        三只乌龟决定去喝咖啡。它们刚到咖啡店的门口,就下起雨来。于是最大的那只乌龟对最小的乌龟说,“回家去取伞吧。”
最小的乌龟说,“如果你们不把我的咖啡喝了,我就去。”
“我们不喝,”另外两只乌龟答应说。
        两年后,大乌龟对中乌龟说,“好吧,我猜他肯定不回来了,我们可以把它的咖啡喝掉了。”
正在这时,一个声音从门外传来,“你们要是喝了,我就不去。”

 

เต่าสามตัว

       มีเต่าสามตัวได้ชวนกันไปดื่มกาแฟ พอพวกเขาไปถึงร้านกาแฟ ฝนก็ตกลงมา เต่าตัวใหญ่สุดพูดกับเต่าตัวเล็กสุดว่า “กลับไปเอาร่มมาหน่อย” เต่าตัวเล็กสุดตอบว่า “ถ้าหากพวกคุณไม่ดื่มกาแฟของฉัน ฉันก็จะไปเอาให้”
พวกเราไม่ดื่มหรอก เต่าสองตัวที่เหลือตอบ
       ผ่านไปสองปี เต่าตัวใหญ่สุดพูดกับเต่าตัวกลาง ว่า เอาเถิด ฉันเดาว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วล่ะ พวกเราดื่มกาแฟของเขาเถิด ในเวลาเดียวกัน.มีเสียงมาจากข้างนอก..”ถ้าหากพวกคุณดื่ม ฉันก็จะไม่ไปแล้ว”

 

***********************************

แปลพินอินและคำอ่าน

 

三只乌龟决定去喝咖啡。
Sān zhī wūguī juédìng qù hē kāfēi.
ซาน จือ อูกุย เจี๋ยติ้ง ชวี่ เฮอ คาเฟย
มีเต่าสามตัวได้ชวนกันไปดื่มกาแฟ

 

它们刚到咖啡店的门口,就下起雨来。
Tāmen gāng dào kāfēi diàn de ménkǒu, jiù xià qǐ yǔ lái.
ทาเมิน กาง เต้า คาเฟย เตี้ยน เตอ เหมินโข่ว จิ้ว เซี่ยฉี่ หยี ไหล
พอพวกเขาไปถึงร้านกาแฟ ฝนก็ตกลงมา

 

于是最大的那只乌龟对最小的乌龟说,
Yúshì zuìdà dì nà zhǐ wūguī duì zuìxiǎo de wūguī shuō,
หยีซื่อ จุ้ยต้า เตอ น่า จือ อูกุย ตุ้ย จุ้ยเสี่ยว อูกุย ซัว
เต่าตัวใหญ่สุดพูดกับเต่าตัวเล็กสุดว่า

 

“回家去取伞吧。”
“huí jiā qù qǔ sǎn ba.”
หุย เจีย ชวี่ ฉู ส่าน ปา
“กลับไปเอาร่มมาหน่อย”

 

最小的乌龟说,
Zuìxiǎo de wūguī shuō,
จุ้ย เสี่ยว เตอ อูกุย ซัว
เต่าตัวเล็กสุดตอบว่า

 

“如果你们不把我的咖啡喝了,我就去。”
“rúguǒ nǐmen bù bǎ wǒ de kāfēi hēle, wǒ jiù qù.”
หรูกั่ว หนี่เมิน ปู๋ ป๋า หว่อ เตอ คาเฟย เฮอเลอ หว่อ จิ้ว ชวี่
“ถ้าหากพวกคุณไม่ดื่มกาแฟของฉัน ฉันก็จะไปเอาให้”

 

“我们不喝,”另外两只乌龟答应说。
“Wǒmen bù hē,” lìngwài liǎng zhī wūguī dāyìng shuō.
หว่อเมิน ปู้ เฮอ ลิ่งว่าย เหลี่ยง จือ อูกุย ตาอิ้ง ซัว
พวกเราไม่ดื่มหรอก เต่าสองตัวที่เหลือตอบ

 

两年后,大乌龟对中乌龟说,
Liǎng nián hòu, dà wūguī duì zhōng wūguī shuō,
เหลี่ยง เหนียน โฮ่ว ต้า อูกุย ตุ้ย จง อูกุย ซัว
ผ่านไปสองปี เต่าตัวใหญ่สุดพูดกับเต่าตัวกลาง ว่า

 

“好吧,我猜他肯定不回来了,
“hǎo ba, wǒ cāi tā kěndìng bù huíláile,
ห่าว ปา หว่อ ชาย ทา เขิ่นติ้ง ปู๋ ฮุ่ย ไหล เลอ
เอาเถิด ฉันเดาว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วล่ะ

 

我们可以把它的咖啡喝掉了。”
wǒmen kěyǐ bǎ tā de kāfēi hē diàole.”
หว่อเมิน เขออี่ ป่า ทา เตอ คาเฟย เฮอ เตี้ยว เลอ
พวกเราดื่มกาแฟของเขาเถิด

 

正在这时,一个声音从门外传来,
Zhèngzài zhè shí, yīgè shēngyīn cóng mén wàizhuàn lái,
เจิ้งจ้าย เจ้อ สือ อี๋เก้อ เซิงอิน ฉง เหมิน ว่ายจวน ไหล
ในเวลาเดียวกัน.มีเสียงมาจากข้างนอก

 

“你们要是喝了,我就不去。”
“nǐmen yàoshi hēle, wǒ jiù bù qù.”
หนี่เมิน เย่าซื่อ เฮอเลอ หว่อ จิ้ว ปู๋ ชวี่
ถ้าหากพวกคุณดื่ม ฉันก็จะไม่ไปแล้ว”

 

>>ดูเรื่องตลกภาษาจีนทั้งหมดได้ที่นี่<<

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก