เมาส์ ภาษาจีน

鼠标 [shǔbiāo สู่เปียว] เมาส์

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你有鼠标吗?
Nǐ yǒu shǔbiāo ma?
หนี โหยว สู่เปียว มะ
คุณมีเมาส์ไหม

 

2.我借你的鼠标一下。
Wǒ jiè nǐ de shǔbiāo yīxià.
หว่อ เจี้ย หนี่ เตอ สู่เปียว อี๋เซี่ย
ฉันของยืมเมาส์ของเธอหน่อย

 

3.你的鼠标很贵.
Nǐ de shǔbiāo hěn guì.
หนี่ เตอ สู่เปียว เหิ่น กุ้ย
เมาส์ของคุณแพงจังครับ

 

4.这里有鼠标卖吗?
Zhè li yǒu shǔbiāo mài ma?
เจ้อ หลี่ โหยว สู่เปียว ม่าย มะ
ที่นี่มีเมาส์ขายไหมครับ

 

5.这里的鼠标都是从中国生产。
Zhèlǐ de shǔbiāo dōu shì cóng zhōngguó shēngchǎn.
เจ้อ หลี่ เตอ สู่เปียว โตว ซื่อ ฉง จงกั๋ว เซินฉ่าง
เมาส์ที่นี่ทั้งหมดผลิตจากจีน

 

6.这里有无线鼠标吗?
Zhè li yǒu wúxiàn shǔbiāo ma.
เจ้อ หลี โหย่ว อู๋เซี่ยน สู่เปียว มะ
ที่นี่มีเมาส์ไร้สายไหมคะ

 

7.我的鼠标坏了。
Wǒ de shǔbiāo huàile.
หว่อ เตอ สู่เปียว ไฮว่ เลอ
เมาส์ของฉันเสียแล้ว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก