100คำกริยาภาษาจีน ที่ใช้บ่อย

100คำกริยาภาษาจีน ที่ใช้บ่อย

รวมคำกริยาภาษาจีนที่ใช้บ่อยและเจอบ่อยในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
zuò จั้ว นั่ง
chuī ชุย เป่า
kāi คาย เปิด
kàn ค่าน ดู
tīng ทิง ฟัง
zhàn จ้าน ยิน
คู ร้องไห้
หนา เอา
xiào เซี่ยว หัวเราะ
xiě เสี่ย เขียน
tiào เที่ยว กระโดด
chī ชือ กิน
yǎo เหย่า กัด
ฉี ขี่
mǎi หม่าย ซื้อ
mài ม่าย ขาย
guà กว้า แขวน
วา ขุด
yòng โย่ง ใช้
สี่ ล้าง
wén เหวิน ดม
เฮอ ดื่ม
ต่า ตี
děng เติ่ง รอ
jiào เจี้ยว เรียก
fàng ฟ่าง วาง
huà ฮว่า วาด
pǎo เผ่า วิ่ง
穿 chuān ชวาน สวมใส่
bào เป้า กอด
tíng ถิง หยุด
zhǎo เจ่า หา
gěi เก่ย ให้
jiān เจียน ทอด
tiē เทีย ติด
zhǔ จู่ ต้ม
xiǎng เสี่ยง อยาก,คิด
jiǎn เจี่ยน ตัด
sǎo เส่า กวาด
pái ผาย เรียง
ซือ ฉีก
juǎn จ่วน ม้วน
ชา ถู
shuō ซัว พูด
diū ติว หาย
ài อ้าย รัก
wèn เวิ่น ถาม
àn อ้าน กด
hèn เฮิ่น เกลียด
bān ปาน ย้าย
cháng ฉาง ชิม
ชวี่ ไป
lái ไหล มา
ซือ ฉีก
ถู ทา
mái หมาย ฝัง
ชื่อ แทง
sāo เซา เกา
พ่า กลัว
wán หวาน เล่น
sòng ซ่ง ส่ง
shā ซา ฆ่า
huí หุย กลับ
zhù จู้ อยู่,อาศัย
àn อ้าน กด
zhǐ จื่อ ชี้
ผา ปีน
zhuā จวา คว้า,จับ
โม สัมผัส
duǒ ตั่ว ซ่อน
shì ซื่อ คือ,เป็น
diāo เตียว คาบ
qiāo เชียว เคาะ
pēn เพิน พ่น
kǔn ขุ่น มัด
zuān จวน เจาะ
kǎo เข่า ย่าง
kǎn ข่าน ตัด
wěn หวิ่น จูบ
diào เตี้ยว ตก
ถู่ ถุยน้ำลาย
游泳 yóuyǒng โหยวโหย่ง ว่ายน้ำ
做梦 zuòmèng จั้วเมิ่ง ฝัน
跳舞 tiàowǔ เที่ยวอู่ เต้นรำ
喜欢 xǐhuān สี่ฮวน ชอบ
认识 rènshí เริ่นสื่อ รู้จัก
告诉 gàosù เก้าซู่ บอก
需要 xūyào ซวีเย่า ต้องการ
开始 kāishǐ คายสื่อ เริ่ม
准备 zhǔnbèi จุ่นเป้ย เตรียมพร้อม
洗澡 xǐzǎo สีเจ่า อาบน้ำ
打扮 dǎbàn ต่าป้าน แต่งตัว
睡觉 shuìjiào ซุ่ยเจี้ยว นอน
刷牙 shuāyá ชวาหยา แปรงฟัน
点头 diǎntóu เตี่ยนโถว พยักหน้า
合十 héshí เหอสือ พนมมือ
➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก