50อักษรภาษาจีนพื้นฐาน ชุดที่7

50อักษรภาษาจีนพื้นฐาน ชุดที่7

ฝึกอักษรภาษาจีนพื้นฐาน50อักษรที่จะต้องได้ใช้บ่อยและเจอในชีวิตประจำวัน
คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน  ความหมาย
zhàn จ้าน สงคราม
xīng ซิง ดาว
cùn ชุ่น นิ้ว(หน่วยวัด)
ปี้ ต้อง
หนี โคลน
ม่า ด่า
quān ชวาน วง
หว่า กระเบื้อง
ที เตะ
หยา ฟัน
ผี่ ตัว(ม้า)
shěng เสิ่ง จังหวัด
dān ตาน แดง
fèi เฟ่ย ค่าใช้จ่าย
guǐ กุ่ย ผี
huáng หวง สีเหลือง
jiào เจี้ยว สอน
คู่ คลัง
ลี่ ปฏิทิน
zhī จือ สนับสนุน
ซี่ ละเอียด
cháng ฉาง บ่อยครั้ง
bèi เป้ย หลัง
หนี่ร์ ขยัน
miǎo เหมี่ยว วินาที
qiáo เฉียว สะพาน
wǎn หว่าน ชาม
tuǐ ถุ่ย ขา
yīn อิน เสียง
shuì ซุ่ย ภาษี
dōng โต้ง ตะวันออก
fēi เฟย ไม่ใช่
cān ชาน เข้าร่วม
chēng เชิง ชั่งน้ำหนัก
féi เฝย อ้วน
กู ประเมิน
เหอ แม่น้ำ
จี้ ฤดูกาล
jiāo เจียว ส่ง
jǐng จิ่ง ทิวทัศน์
เค่อ ลูกค้า
เล่อ สนุก
ลี่ กำไร
liàng เลี่ยง แสงสว่าง
mèng เมิ่ง ฝัน
nǎo เหน่า สมอง
pào เพ่า ฟอง
ฉี แปลก
qíng ฉิง อารมณ์
เซ่อ สี
➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก