มองโกเลีย ภาษาจีน

蒙古

Mēnggǔ

เมิงกู่

มองโกเลีย

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

爸爸下个月去蒙古。
Bàba xià gè yuè qù Mēnggǔ.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ เมิงกู่
พ่อจะไปประเทศมองโกเลียเดือนหน้า

 

你了解蒙古吗?
Nǐ liǎojiě Mēnggǔ ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย เมิงกู่ มะ
คุณรู้จักประเทศมองโกเลียไหม

 

妈妈想去蒙古。
Māmā xiǎng qù Mēnggǔ
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ เมิงกู่
แม่อยากไปมองโกเลีย

 

他没去过蒙古。
Tā méi qùguò Mēnggǔ.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว เมิงกู่
เขาไม่เคยมามองโกเลีย

 

你是蒙古人吗?
Nǐ shì Mēnggǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ เมิงกู่เหริน มะ
คุณเป็นคนมองโกเลียหรือเปล่า?

 

我是蒙古人。
Wǒ shì Mēnggǔ rén.
หว่อ ซื่อ เมิงกู่เหริน
ฉันเป็นคนมองโกเลีย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก