เบียร์ ภาษาจีน

啤酒

píjiŭ

ผีจิ่ว

เบียร์

ตัวอย่างประโยค

 

我要一杯啤酒。
Wǒ yào yībēi píjiŭ.
หว่อ เย่า อี้เปย ผีจิ่ว
ฉันขอเบียร์หนึ่งแก้ว

 

我们去喝啤酒吧。
Wǒmen qù hē píjiŭ ba.
หว่อเมิน ชวี่ เฮอ ผีจิ่ว ปะ
พวกเราไปดื่มเบียร์กันเถอะ

 

这是你的啤酒吗?
Zhè shì nǐ de píjiŭ ma?
เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอ ผีจิ่ว มะ
นี่คือเบียร์ของคุณหรือเปล่า

 

他喜欢喝啤酒。
Tā xǐhuān hē píjiŭ.
ทา สี่ฮวาน เฮอ ผีจิ่ว
เขาชอบดื่มเบียร์

 

你要喝啤酒吗?
Nǐ yào hē píjiŭ ma?
หนี่ เย่า เฮอ ผีจิ่ว มะ
คุณอยากดื่มเบียร์ไหม

 

爸爸每天喝啤酒。
Bàba měitiān hē píjiŭ.
ป้าปะ เหม่ยเทียน เฮอ ผีจิ่ว
พ่อดื่มเบียร์ทุกวัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก