น้ำผลไม้ ภาษาจีน

果汁

guŏzhī

กั่วจือ

น้ำผลไม้

ตัวอย่างประโยค

 

我要一杯果汁。
Wǒ yào yībēi guŏzhī.
หว่อ เย่า อี้เปย กั่วจือ
ฉันขอน้ำผลไม้หนึ่งแก้ว

 

我们去喝果汁吧。
Wǒmen qù hē guŏzhī ba.
หว่อเมิน ชวี่ เฮอ กั่วจือ ปะ
พวกเราไปดื่มน้ำผลไม้กันเถอะ

 

这是你的果汁吗?
Zhè shì nǐ de guŏzhī ma?
เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอ กั่วจือ มะ
นี่คือน้ำผลไม้ของคุณหรือเปล่า

 

他喜欢喝果汁。
Tā xǐhuān hē guŏzhī.
ทา สี่ฮวาน เฮอ กั่วจือ
เขาชอบดื่มน้ำผลไม้

 

你要喝果汁吗?
Nǐ yào hē guŏzhī ma?
หนี่ เย่า เฮอ กั่วจือ มะ
คุณอยากดื่มน้ำผลไม้ไหม

 

爸爸每天喝果汁。
Bàba měitiān hē guŏzhī.
ป้าปะ เหม่ยเทียน เฮอ กั่วจือ
พ่อดื่มน้ำผลไม้ทุกวัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก