ศัพท์จีน หมวดอักษร 学 เรียน,ศึกษา

ศัพท์จีน หมวดอักษร 学 เรียน,ศึกษา

.

xué (เสวีย) เรียน,ศึกษา
.
学习 xuéxí (เสวียสี) เรียน
.
学生 xuéshēng (เสวียเซิง) นักเรียน
.
学者 xuézhě (เสวียเจ่อ) ผู้เรียน
.
入学 rùxué (รู่เสวีย) เข้าศึกษา
.
退学 tuìxué (ทุ่ยเสวีย) พักการเรียน
.
学院 xuéyuàn (เสวียเยี่ยน) วิทยาลัย
.
小学 xiǎoxué (เสี่ยวเสวีย) ประถมศึกษา
.
中学 zhōngxué (จงเสวีย) มัธยมศึกษา
.
大学 dàxué (ต้าเสีย) มหาวิทยาลัย
.
学问 xuéwèn (เสวียเวิ่น) ความรู้
.
数学 shùxué (ซู่เสวีย) คณิตศาสตร์
.
法学 fǎxué (ฝ่าเสวีย) นิติศาตร์
.
科学 kēxué (เคอเสวีย) วิทยาศาสตร์

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก