จังหวัดชัยภูมิ ภาษาจีน

猜也奔府

Cāiyěbēnfǔ

ชาย เหย่ เปิน ฝู่

จังหวัดชัยภูมิ

ตัวอย่างประโยค

我妈妈是猜也奔府人。
Wǒ māmā shì Cāiyěbēnfǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ ชาย เหย่ เปิน ฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนชัยภูมิ

 

他爸爸是猜也奔府人。
Tā bàba shì Cāiyěbēnfǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ ชาย เหย่ เปิน ฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนชัยภูมิ

 

你怎么去猜也奔府?
Nǐ zěnme qù Cāiyěbēnfǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ ชาย เหย่ เปิน ฝู่
คุณไปจังหวัดชัยภูมิยังไง

 

你是猜也奔府人吗?
Nǐ shì Cāiyěbēnfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ ชาย เหย่ เปิน ฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนชัยภูมิใช่ไหม

 

猜也奔府有商场吗?
Cāiyěbēnfǔ yǒu shāngchǎng ma?
ชาย เหย่ เปิน ฝู โหย่ว ซางฉ่าง มะ
ชัยภูมิมีห้างสรรพสินค้าไหม

 

你去过猜也奔府吗?
Nǐ qùguò Cāiyěbēnfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว ชาย เหย่ เปิน ฝู่
คุณเคยไปชัยภูมิไหม

 

我没去过猜也奔府。
Wǒ méi qù guò Cāiyěbēnfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว ชาย เหย่ เปิน ฝู่
ฉันไม่เคยไปชัยภูมิ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก