คำตรงกันข้ามภาษาจีน ชุด2

คำตรงกันข้ามภาษาจีน ชุด2

反义词

  [yǒu โหย่ว]  มี
  [wú อู๋]  ไม่มี

.

  [duō ตัว]  เยอะ
  [shǎo เส่า]  น้อย

.

  [jǐn จิ่น]  คับ
松  [sōng ซง]  หลวม

.

  [qīng ชิง]  เบา
  [zhòng จ้ง]  หนัก

.

  [yìng อิ้ง]  แข็ง
  [ruǎn ร่วน]  อ่อน

.

  [xiāng เซียง]  หอม
  [chòu โช่ว]  เหม็น

.

  [báo เป๋า]  บาง
  [hòu โฮ่ว]  หนา

.

  [hǎo ห่าว]  ดี
  [huài ฮว่าย]  เลว

.

  [kǔ ขู่]  ขม
  [tián เถียน]  หวาน

.

  [měi เหมย]  สวย
  [chǒu โฉ่ว]  ขี้เหร่

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก