ประโยคภาษาจีน บอกอาการป่วย

ประโยคภาษาจีน บอกอาการป่วย
我不舒服。
Wǒ bù shū fu
(หว่อ ปู้ ชู ฝู่ )
ฉันไม่สบาย
.
我生病了。
Wǒ shēngbìng le
(หว่อ เซิงปิ้ง เลอ )
ฉันป่วย
.
我发烧了。
Wǒ fāshāo le
(หว่อ ฟาเซา เลอ )
ฉันเป็นไข้
.
我头疼。
Wǒ tóu téng
(หว่อ โถว เถิง )
ฉันปวดหัว
.
我头晕。
Wǒ tóu yūn
(หว่อ โถว ยวิน)
ฉันเวียนหัว
.
我拉肚子。
Wǒ lā dù zi
(หว่อ ลา ตู้ จึ )
ฉันท้องเสีย
.
我肚子疼。
Wǒ dù zi téng
(หว่อ ตู้ จึ เถิง )
ฉันปวดท้อง
.
我咳嗽。
Wǒ késòu.
(หว่อ เขอ โซ่ว )
ฉันไอ
.
我嗓子疼。
Wǒ sǎng zi téng
(หวอ ซ่าง จึ เถิง )
ฉันเจ็บคอ
.
我感冒了。
Wǒ gǎnmào le
(หวอ ก่านเม่า เลอ )
ฉันเป็นหวัด

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก