30ประโยคภาษาจีน ซื้อขาย

30ประโยคภาษาจีน ซื้อขาย

1.您想买什么?
Nín xiǎng mǎi shénme?
(หนิน เสียง หม่าย เสินเมอ )
คุณต้องการซื้ออะไร
.
2.怎么卖?
Zěnme mài?
(เจิ่น เมอ ม่าย )
ขายยังไง
.
3.这个怎么卖?
Zhège zěnme mài?
(เจิ่น เมอ ม่าย )
อันนี้ขายอย่างไร
.
4.一公斤多少钱?
Yī gōngjīn duōshǎo qián?
(อี้ กงจิน ตัวเส่า เฉียน )
กิโลกรัมละเท่าไหร่
.
5.一公斤十块钱
Yī gōngjīn shí kuài qián
(อี กงจิน สือ คว่าย เฉียน )
หนึ่งกิโลกรัม10หยวน
.
6.给我看看那个行吗?
Gěi wǒ kàn kàn nàgè xíng ma?
(เก๋ย หว่อ ค่าน ค่าน น่าเก้อ สิง มะ )
ขอดูอันนั้นได้ไหม
.
7.多少钱一件?
Duōshǎo qián yī jiàn?
(ตัวเส่า เฉียน อี เจียน )
ตัวละเท่าไหร่
.
8.可以试试吗?
Kěyǐ shì shì ma?
(เขออี่ ซื่อซื่อ มะ )
ขอลองหน่อยได้ไหม
.
9.随便挑
Suí biàn tiāo
(สุย เปี้ยน เทียว )
เลือกตามสบาย
.
10.我要这个。
…..Wǒ yào zhège
…..(หว่อ เย่า เจ้อเกอะ )
…..ฉันเอาตัวนี้
.
11.太贵了。
….Tài guì le
….( ไท่ กุ้ย เลอ )
….แพงเกินไป
.
12.一点都不贵。
….Yīdiǎn dōu bù guì
….(อีเตี่ยน โตว ปู๋ กุ้ย )
….ไม่แพงเลย
.
13.已经很便宜了。
….Yǐjīng hěn piányi le
….(อี่จิง เหิ่น เผียนอี้ เลอ )
….ราคาถูกแล้ว
.
14.已经最便宜了。
….Yǐjīng zuì piányi le
….(อี่จิง จุ้ย เผียนอี้ เลอ )
….ราคาถูกที่สุดแล้ว
.
15.不能再便宜了。
….Bùnéng zài piányi le
….(ปู้ เหนิง จ้าย เผียนอี้ เลอ )
….ราคาลดลงกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว
.
16.便宜点儿行吗?
….Piányi diǎn er xíng ma?
….(เผียนอี้ เตี่ยนร์ สิง มะ )
….ถูกกว่านี้หน่อยได้ไหม
.
17.再减价吧。
….Zài jiǎn jià ba
….(จ้าย เจี่ยน เจี้ย ปา )
….ลดอีกหน่อยนะ
.
18.有新的吗?
….Yǒu xīn de ma?
….(โหย่ว ซิน เตอ มะ )
….มีอันใหม่ไหม
.
19.按批发价行吗?
….Àn pīfā jià xíng ma?
….(อ้าน พีฟา เจี้ย สิง มะ )
….ให้ราคาส่งได้ไหม
.
20给我批发价吧。
….Gěi wǒ pīfā jià ba
….(เก๋ย หว่อ พีฟา เจี้ย ปา )
….ให้ราคาส่งฉันเถอะ
.
21.有新的
….Yǒu xīn de
….(โหย่ว ซิน เตอ )
….มีอันใหม่
.
22.我要一打。
….Wǒ yào yī dǎ
….(หวอ เย่า อี้ ต่า )
….ฉันเอา 1 โหล
.
23.还要别的吗?
….Hái yào bié de ma?
….(ไห เย่า เปี๋ย เตอ มะ )
….ยังต้องการอย่างอื่นอีกไหม
.
24.不需要啦。
….Bù xūyào la
….(ปู๋ ซวี เย่า ลา )
….ไม่เอาแล้ว
.
25.要袋子吗?
….Yào dàizi ma
….(เย่า ไต้ จื่อ มะ )
….เอาถุงไหม
.
26.没赚多钱
….Méi zhuàn duō qián
….(เหมย จ้วน ตัว เฉียน )
….กำไรไม่เยอะเลย
.
27.是限量版
….Shì xiànliàng bǎn
….(เหมย จ้วน ตัว เฉียน )
….เป็นรุ่นลิมิเต็ด
.
28.买一送一
….Mǎi yī sòng yī
….(หม่าย อี ซ่ง อี )
….ซื้อ 1 แถม 1
.
29.快没货了
….Kuài méi huò le
….(คว่าย เหมย ฮั่ว เลอ )
….ของใกล้หมดแล้ว
.
30.卖完了
….Mài wán le
….(หม่าย หวาน เลอ )
….ขายหมดแล้ว

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก