ฉันไม่ชอบ ภาษาจีน

.

我不喜欢。
Wǒ bù xǐhuān.
หว่อ ปู้ สี่ ฮวาน
ฉันไม่ชอบ

ตัวอย่างประโยค

1.我喜欢这个。
Wǒ xǐhuān zhège.
หวอ สี่ฮวาน เจ้อ เก้อ
ฉันชอบอันนี้

2.你喜欢这个吗?
Nǐ xǐhuān zhège ma?
หนี สี ฮวาน เจ้อเก้อ มะ
คุณชอบอันนี้มั้ย

3.我不要那个。
Wǒ bùyào nàgè.
หว่อ ปู๋ เย่า น่า เก้อ
ฉันไม่เอาอันนั้น

4.我也喜欢这个。
Wǒ yě xǐhuān zhège.
หวอ เหย่ สี่ฮวาน เจ้อ เก้อ
ฉันก็ชอบอันนี้

5.你要这个吗?
Nǐ yào zhège ma?
หนี่ เย่า เจ้อ เก้อ มะ
คุณอยากได้อันนี้ไหม

6.你看这个。
Nǐ kàn zhège.
หนี่ ค่าน เจ้อ เก้อ
คุณดูอันนี้ซิ

7.我也不喜欢。
Wǒ yě bù xǐhuān.
หวอ เหย่ ปู้ สี่ ฮวาน
ฉันก็ไม่ชอบ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก