นม ภาษาจีน

牛奶

niúnăi

หนิวหน่าย

นมสด

ตัวอย่างประโยค

 

我要一杯牛奶。
Wǒ yào yībēi niúnăi.
หว่อ เย่า อี้เปย หนิวหน่าย
ฉันขอนมสดหนึ่งแก้ว

 

我们去喝牛奶吧。
Wǒmen qù hē niúnăi ba.
หว่อเมิน ชวี่ เฮอ หนิวหน่าย ปะ
พวกเราไปดื่มนมสดกันเถอะ

 

这是你的牛奶吗?
Zhè shì nǐ de niúnăi ma?
เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอ หนิวหน่าย มะ
นี่คือนมสดของคุณหรือเปล่า

 

他喜欢喝牛奶。
Tā xǐhuān hē niúnăi.
ทา สี่ฮวาน เฮอ หนิวหน่าย
เขาชอบดื่มนมสด

 

你要喝牛奶吗?
Nǐ yào hē niúnăi ma?
หนี่ เย่า เฮอ หนิวหน่าย มะ
คุณอยากดื่มนมสดไหม

 

爸爸每天喝牛奶。
Bàba měitiān hē niúnăi.
ป้าปะ เหม่ยเทียน เฮอ หนิวหน่าย
พ่อดื่มนมสดทุกวัน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก