บทความจีนสั้น 我喜欢的书 หนังสือที่ฉันชอบ

บทความจีนสั้น

我喜欢的书 หนังสือที่ฉันชอบ

我喜欢看小说。我开始去上小学的时候,我父母已经给我买了很多小说了,因为他们想让我喜欢上阅读。事实上,多亏了这些书,使得我对学习知识很有激情。小说书开拓了我的视野,让我擅长写作。我想写一本书,读给我的家人和朋友。

ฉันชอบอ่านนิยาย เมื่อฉันเริ่มเข้าโรงเรียนประถมพ่อแม่ของฉันซื้อนิยายให้ฉันเยอะมากเพราะพวกท่านอยากให้ฉันชอบอ่านหนังสือ ที่จริงแล้วต้องขอบคุณหนังสือเหล่านี้มากทำให้ฉันหลงใหลในการเรียนรู้ หนังสือนวนิยายเปิดโลกทัศน์ของฉันและทำให้ฉันเก่งในการเขียน ฉันอยากเขียนหนังสือสักหนึ่งเล่ม เพื่ออ่านให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ ของฉันฟัง

 

>>>สามารถดูบทความทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้<<<

 

แปลพินอิน

我喜欢看小说
Wǒ xǐhuān kàn xiǎoshuō.
ฉันชอบอ่านนิยาย

 

我开始去上小学的时候
Wǒ kāishǐ qù shàng xiǎoxué de shíhòu
เมื่อฉันเริ่มเข้าโรงเรียนประถม

 

我父母已经给我买了很多小说了
wǒ fùmǔ yǐjīng gěi wǒ mǎile hěnduō xiǎoshuōle
พ่อแม่ของฉันซื้อนิยายให้ฉันเยอะมาก

 

因为他们想让我喜欢上阅读。
yīnwèi tāmen xiǎng ràng wǒ xǐhuān shàng yuèdú.
เพราะพวกท่านอยากให้ฉันชอบอ่านหนังสือ

 

事实上,多亏了这些书,
Shìshí shàng, duōkuīle zhèxiē shū
ที่จริงแล้วต้องขอบคุณหนังสือเหล่านี้มาก

 

使得我对学习知识很有激情。
shǐdé wǒ duì xuéxí zhīshì hěn yǒu jīqíng.
ทำให้ฉันหลงใหลในการเรียนรู้

 

小说书开拓了我的视野, 让我擅长写作。
Xiǎoshuō shū kāitàle wǒ de shìyě ràng wǒ shàncháng xiězuò
หนังสือนวนิยายเปิดโลกทัศน์ของฉันและทำให้ฉันเก่งในการเขียน

 

我想写一本书
Wǒ xiǎng xiě yī běn shū
ฉันอยากเขียนหนังสือสักหนึ่งเล่ม

 

读给我的家人和朋友。
dú gěi wǒ de jiārén hé péngyǒu.
อ่านให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ ของฉันฟัง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก