เสื้อคลุม ภาษาจีน

外套

wàitào

ว่ายเท่า

เสื้อคลุม

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

我借一下你的外套。
Wǒ jiè yīxià nǐ de wàitào.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ว่ายเท่า
ฉันขอยืมเสื้อคลุมเธอหน่อย

 

这里的外套卖完了。
Zhèlǐ de wàitào mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ว่ายเท่า ม่าย หวานเลอ
เสื้อคลุมที่นี่ขายหมดแล้ว

 

你的外套好漂亮。
Nǐ de wàitào hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ว่ายเท่า ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
เสื้อคลุมคุณสวยมาก

 

这里有外套卖吗?
Zhè li yǒu wàitào mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ว่ายเท่า ม่าย มะ
ที่นี่มีเสื้อคลุมขายไหม

 

我没有外套。
Wǒ méiyǒu wàitào.
หว่อ เหมยโหย่ว ว่ายเท่า
ฉันไม่มีเสื้อคลุม

 

他刚买新外套。
Tā gāng mǎi xīn wàitào.
ทา กาง หม่าย ซิน ว่ายเท่า
เขาเพิ่งซื้อเสื้อคลุม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก