สนทนาจีนสั้น::นี่คือลูกของใคร 这是谁的孩子?

สนทนาจีนสั้น 26

นี่คือลูกของใคร 这是谁的孩子?

A:这是谁的孩子?
Zhè shì shéi de háizi?
(เจ้อ ซื่อ เสย เตอ ไหจื่อ)
นี่คือลูกของใคร
.
B:这是我汉语老师的女儿。
Zhè shì wǒ Hànyǔ lǎoshī de nǚ’er.
(เจ้อ ซื่อ หว่อ ฮ่านหยี เหล่าซือ เตอ หนี่ว์เอ๋อ)
นี่คือลูกของครูสอนภาษาจีน
.
A:她叫什么名字?
Tā jiào shénme míngzì?
(ทา เจี้ยว เสินเมอ หมิงจื้อ)
เขาชื่ออะไร
.
B:她叫刘丹。
Tā jiào Liú Dān.
(ทา เจี้ยว หลิว ตาน)
เขาชื่อ หลิวตาน

คำศัพท์น่ารู้

.

孩子 [háizi ไหจื่อ] ลูก,เด็ก
.
汉语  [hànyǔ ฮ่านหยี] ภาษาจีน
.
老师  [lǎoshī เหล่าซือ] ครู
.
女儿  [nǚ’er หนี่ว์เอ๋อ] ลูกสาว
.
名字  [míngzì หมิงจื้อ] ชื่อ

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก