ศัพท์จีน หมวดอักษร 本 ดั้งเดิม

ศัพท์จีน หมวดอักษร 本 ดั้งเดิม

.

běn (เปิ่น) ดั้งเดิม,เริ่มแรก
.
本来 běnlái (เปิ่นไหล) เดิมที
.
日本 rìběn (รื่อเปิ่น) ญี่ปุ่น
.
资本 zīběn (จือเปิ่น) เงินทุน
.
基本 jīběn (จีเปิ่น) พื้นฐาน
.
本金 běnjīn (เปิ่นจิน) เงินต้น
.
本子 běnzi (เปิ่นจือ) สมุด
.
亏本 kuīběn (คุยเปิ่น) ขาดทุน
.
成本 chéngběn (เฉิงเปิ่น) ต้นทุน
.
本能 běnnéng (เปิ่นเหนิง) สัญชาตญาณ
.
本源 běnyuán (เปิ่นเหยียน) ต้นกำเนิด

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก