ดอกเข็ม ภาษาจีน

仙丹花

xiāndānhuā

เซียงตานฮวา

ดอกเข็ม

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里没有仙丹花 。
Zhèlǐ méiyǒu xiāndānhuā .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว เซียงตานฮวา
ที่นี่ไม่มีดอกเข็ม

 

这些仙丹花很想。
Zhèxiē xiāndānhuā hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย เซียงตานฮวา เหิ่น เซียง
ดอกเข็มพวกนี้หอมมาก

 

我想买仙丹花。
Wǒ xiǎng mǎi xiāndānhuā.
หว่อ เสียง หม่าย เซียงตานฮวา
ฉันอยากซื้อดอกเข็ม

 

你有仙丹花吗?
Nǐ yǒu xiāndānhuā ma?
หนี โหย่ว เซียงตานฮวา มะ
คุณมีดอกเข็มไหม

 

现在仙丹花很贵。
Xiànzài xiāndānhuā hěn guì.
เซี่ยนจ้าย เซียงตานฮวา เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกเข็มแพงมาก

 

那是一束仙丹花 。
Nà shì yī shù xiāndānhuā .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ เซียงตานฮวา
นั่นคือดอกเข็มหนึ่งช่อ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก