ชุดเดรส ภาษาจีน

连衣裙

liányīqún

เหลียนอีฉวิน

ชุดเดรส

ตัวอย่างประโยค

 

他刚买新连衣裙。
Tā gāng mǎi xīn liányīqún.
ทา กาง หม่าย ซิน เหลียนอีฉวิน
เขาเพิ่งซื้อเชุดเดรส

 

我借一下你的连衣裙。
Wǒ jiè yīxià nǐ de liányīqún.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เหลียนอีฉวิน
ฉันขอยืมเชุดเดรสเธอหน่อย

 

这里有连衣裙卖吗?
Zhè li yǒu liányīqún mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เหลียนอีฉวิน ม่าย มะ
ที่นี่มีเชุดเดรสขายไหม

 

这里的连衣裙卖完了。
Zhèlǐ de liányīqún mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เหลียนอีฉวิน ม่าย หวานเลอ
เชุดเดรสที่นี่ขายหมดแล้ว

 

我没有连衣裙。
Wǒ méiyǒu liányīqún.
หว่อ เหมยโหย่ว เหลียนอีฉวิน
ฉันไม่มีเชุดเดรส

 

你的连衣裙好漂亮。
Nǐ de liányīqún hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เหลียนอีฉวิน ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
ชุดเดรสคุณสวยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก