อายแชโดว์ ภาษาจีน

眼影

yǎnyǐng

เหยียนหยิ่ง

อายแชโดว์

ตัวอย่างประโยค

这里的眼影很贵。
Zhèlǐ de yǎnyǐng hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ เหยียนหยิ่ง เหิ่น กุ้ย
อายแชโดว์ที่นี่แพงมาก

 

我妈妈喜欢眼影。
Wǒ māmā xǐhuān yǎnyǐng.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน เหยียนหยิ่ง
แม่ของฉันชอบอายแชโดว์

 

这个眼影多少钱?
Zhège yǎnyǐng duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ เหยียนหยิ่ง ตัวเส่า เฉียน
อายแชโดว์อันนี้ราคาเท่าไหร่

 

你喜欢用眼影吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง เหยียนหยิ่ง มะ
คุณชอบใช้อายแชโดว์ไหม

 

我想买眼影。
Wǒ xiǎng mǎi yǎnyǐng.
หวอ เสียง หม่าย เหยียนหยิ่ง
ฉันอยากซื้ออายแชโดว์

 

这里有眼影吗?
Zhè li yǒu yǎnyǐng ma?
เจ้อหลี โหย่ว เหยียนหยิ่ง มะ
ที่นี่มีอายแชโดว์ไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก