รองเท้าส้นสูง ภาษาจีน

高跟鞋

gāogēnxié

เกาเกินเสีย

รองเท้าส้นสูง

ตัวอย่างประโยค

我借一下你的高跟鞋。
Wǒ jiè yīxià nǐ de gāogēnxié.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เกาเกินเสีย
ฉันขอยืมรองเท้าส้นสูงเธอหน่อย

 

我没有高跟鞋。
Wǒ méiyǒu gāogēnxié.
หว่อ เหมยโหย่ว เกาเกินเสีย
ฉันไม่มีรองเท้าส้นสูง

 

这里的高跟鞋卖完了。
Zhèlǐ de gāogēnxié mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เกาเกินเสีย ม่าย หวานเลอ
รองเท้าส้นสูงที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新高跟鞋。
Tā gāng mǎi xīn gāogēnxié.
ทา กาง หม่าย ซิน เกาเกินเสีย
เขาเพิ่งซื้อรองเท้าส้นสูง

 

你的高跟鞋好漂亮。
Nǐ de gāogēnxié hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เกาเกินเสีย ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
รองเท้าส้นสูงคุณสวยมาก

 

这里有高跟鞋卖吗?
Zhè li yǒu gāogēnxié mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เกาเกินเสีย ม่าย มะ
ที่นี่มีรองเท้าส้นสูงขายไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก