แหวน ภาษาจีน

戒指

jièzhǐ

เจี้ยจื่อ

แหวน

ตัวอย่างประโยค

我借一下你的戒指。
Wǒ jiè yīxià nǐ de jièzhǐ.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เจี้ยจื่อ
ฉันขอยืมแหวน เธอหน่อย

 

我没有戒指。
Wǒ méiyǒu jièzhǐ.
หว่อ เหมยโหย่ว เจี้ยจื่อ
ฉันไม่มีแหวน

 

这里的戒指卖完了。
Zhèlǐ de jièzhǐ mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เจี้ยจื่อ ม่าย หวานเลอ
แหวน ที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新戒指。
Tā gāng mǎi xīn jièzhǐ.
ทา กาง หม่าย ซิน เจี้ยจื่อ
เขาเพิ่งซื้อแหวน

 

你的戒指好漂亮。
Nǐ de jièzhǐ hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เจี้ยจื่อ ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
แหวน คุณสวยมาก

 

这里有戒指卖吗?
Zhè li yǒu jièzhǐ mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เจี้ยจื่อ ม่าย มะ
ที่นี่มีแหวน ขายไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก