เสื้อแขนสั้น ภาษาจีน

短袖衣

duǎnxiùyī

ต่วนซิ่วอี

เสื้อแขนสั้น

ตัวอย่างประโยค

他刚买新短袖衣。
Tā gāng mǎi xīn duǎnxiùyī.
ทา กาง หม่าย ซิน ต่วนซิ่วอี
เขาเพิ่งซื้อเสื้อแขนสั้น

 

你的短袖衣好漂亮。
Nǐ de duǎnxiùyī hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ต่วนซิ่วอี ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
เสื้อแขนสั้นคุณสวยมาก

 

这里有短袖衣卖吗?
Zhè li yǒu duǎnxiùyī mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ต่วนซิ่วอี ม่าย มะ
ที่นี่มีเสื้อแขนสั้นขายไหม

 

我借一下你的短袖衣。
Wǒ jiè yīxià nǐ de duǎnxiùyī.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ต่วนซิ่วอี
ฉันขอยืมเสื้อแขนสั้นเธอหน่อย

 

我没有短袖衣。
Wǒ méiyǒu duǎnxiùyī.
หว่อ เหมยโหย่ว ต่วนซิ่วอี
ฉันไม่มีเสื้อแขนสั้น

 

这里的短袖衣卖完了。
Zhèlǐ de duǎnxiùyī mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ต่วนซิ่วอี ม่าย หวานเลอ
เสื้อแขนสั้นที่นี่ขายหมดแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก