ลิปสติก ภาษาจีน

口红

kǒuhóng

โข่วหง

ลิปสติก

ตัวอย่างประโยค

这里有香水吗?
Zhè li yǒu xiāngshuǐ ma?
เจ้อหลี โหย่ว โข่วหง มะ
ที่นี่มีน้ำหอมไหม

 

这里的香水很贵。
Zhèlǐ de xiāngshuǐ hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ โข่วหง เหิ่น กุ้ย
น้ำหอมที่นี่แพงมาก

 

我妈妈喜欢香水。
Wǒ māmā xǐhuān xiāngshuǐ.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน โข่วหง
แม่ของฉันชอบน้ำหอม

 

这个香水多少钱?
Zhège xiāngshuǐ duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ โข่วหง ตัวเส่า เฉียน
น้ำหอมอันนี้ราคาเท่าไหร่

 

你喜欢用香水吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง โข่วหง มะ
คุณชอบใช้น้ำหอมไหม

 

我想买香水。
Wǒ xiǎng mǎi xiāngshuǐ.
หวอ เสียง หม่าย โข่วหง
ฉันอยากซื้อน้ำหอม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก