เสื้อแขนยาว ภาษาจีน

长袖衣

chángxiùyī

ฉางซิ่วอี

เสื้อแขนยาว

ตัวอย่างประโยค

 

这里有长袖衣卖吗?
Zhè li yǒu chángxiùyī mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ฉางซิ่วอี ม่าย มะ
ที่นี่มีเสื้อแขนยาวขายไหม

 

我借一下你的长袖衣。
Wǒ jiè yīxià nǐ de chángxiùyī.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ฉางซิ่วอี
ฉันขอยืมเสื้อแขนยาวเธอหน่อย

 

我没有长袖衣。
Wǒ méiyǒu chángxiùyī.
หว่อ เหมยโหย่ว ฉางซิ่วอี
ฉันไม่มีเสื้อแขนยาว

 

这里的长袖衣卖完了。
Zhèlǐ de chángxiùyī mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ฉางซิ่วอี ม่าย หวานเลอ
เสื้อแขนยาวที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新长袖衣。
Tā gāng mǎi xīn chángxiùyī.
ทา กาง หม่าย ซิน ฉางซิ่วอี
เขาเพิ่งซื้อเสื้อแขนยาว

 

你的长袖衣好漂亮。
Nǐ de chángxiùyī hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ฉางซิ่วอี ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
เสื้อแขนยาวคุณสวยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก