เสื้อกล้าม ภาษาจีน

背心

bèixīn

เป้ยซิน

เสื้อกล้าม

ตัวอย่างประโยค

这里的背心卖完了。
Zhèlǐ de bèixīn mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เป้ยซิน ม่าย หวานเลอ
เสื้อกล้ามที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新背心。
Tā gāng mǎi xīn bèixīn.
ทา กาง หม่าย ซิน เป้ยซิน
เขาเพิ่งซื้อเสื้อกล้าม

 

你的背心好漂亮。
Nǐ de bèixīn hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เป้ยซิน ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
เสื้อกล้ามคุณสวยมาก

 

这里有背心卖吗?
Zhè li yǒu bèixīn mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เป้ยซิน ม่าย มะ
ที่นี่มีเสื้อกล้ามขายไหม

 

我借一下你的背心。
Wǒ jiè yīxià nǐ de bèixīn.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เป้ยซิน
ฉันขอยืมเสื้อกล้ามเธอหน่อย

 

我没有背心。
Wǒ méiyǒu bèixīn.
หว่อ เหมยโหย่ว เป้ยซิน
ฉันไม่มีเสื้อกล้าม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก