แม่ ภาษาจีน

妈妈

māma

มะหม่า

แม่

我的妈妈在曼谷。
Wǒ de māma zài màngǔ.
หว่อ เตอ มะหม่า จ้าย ม่านกู่
แม่ของฉันอยู่กรุงเทพ

 

今天妈妈不舒服。
Jīntiān māma bú shūfú.
จินเทียน มะหม่า ปู้ ซูฝู่
วันนี้แม่ไม่สบาย

 

他是我的妈妈。
Tā shì wǒ de māma.
ทา ซื่อ หว่อ เตอ มะหม่า
เขาคือแม่ของฉัน

 

你的妈妈在哪里?
Nǐ de māma zài nǎlǐ?
หนี่ เตอ มะหม่า จ้าย หนาหลี่
แม่ของคุณอยู่ที่ไหน

 

我的妈妈是中国人。
Wǒ de māma shì zhōngguó rén.
หว่อ เตอ มะหม่า ซื่อ จงกั๋ว เหริน
แม่ของฉันเป็นคนจีน

 

我的妈妈喜欢吃芒果。
Wǒ de māma xǐhuān chī mángguǒ.
หว่อ เตอ มะหม่า สี่ฮวาน ชรือ หมางกั่ว
แม่ของฉันชอบกินมะม่วง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก