พิภิธภัณฑ์ ภาษาจีน

博物馆 [bówùguǎn โป๋อู้กว่าน] พิภิธภัณฑ์

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

这里的博物馆太小。
Zhèlǐ de bówùguǎn tài xiǎo.
เจ้อหลี่ เตอ โป๋อู้กว่าน ไท่ เสี่ยว
พิภิธภัณฑ์ ที่นี่เล็กเกินไป

.

博物馆在哪里?
Bówùguǎn zài nǎlǐ?
โป๋อู้กว่าน จ้าย หนาหลี่
พิภิธภัณฑ์ อยู่ที่ไหน

.

弟弟跑步去博物馆。
Dìdì pǎobù qù bówùguǎn.
ตี้ติ เผ่าปู้ ชวี่ โป๋อู้กว่าน
น้องชายวิ่งไปพิภิธภัณฑ์

.

妈妈去博物馆了。
Māmā qù bówùguǎn le.
มะหม่า ชวี่ โป๋อู้กว่าน เลอ
แม่ไปพิภิธภัณฑ์ แล้ว

.

博物馆在右边。
Bówùguǎn zài yòubiān.
โป๋อู้กว่าน จ้าย โย่วเปียน
พิภิธภัณฑ์ อยู่ด้านขวา

.

曼谷有博物馆吗?
Màngǔ yǒu bówùguǎn ma?
ม่านกู่ โหย่ว โป๋อู้กว่าน มะ
กรุงเทพมีพิภิธภัณฑ์ ไหม

.

哥哥不想去博物馆。
Gēgē bùxiǎng qù bówùguǎn.
เกอเกอะ ปู้ เสี่ยง ชวี่ โป๋อู้กว่าน
พี่ชายไม่อยากไปพิภิธภัณฑ์

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก