จังหวัดพัทลุง ภาษาจีน

博他侖府

Bótālúnfǔ

โป๋ถาหลุนฝู่

จังหวัดพัทลุง

ตัวอย่างประโยค

 

你是博他侖府人吗?
Nǐ shì Bótālúnfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ โป๋ถาหลุนฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนจังหวัดพัทลุงใช่ไหม

 

我家在博他侖府。
Wǒjiā zài Bótālúnfǔ。
หว่อ เจีย จ้าย โป๋ถาหลุนฝู่
บ้านฉันอยู่จังหวัดพัทลุง

 

博他侖府在南方。
Bótālúnfǔ zài nánfāng.
โป๋ถาหลุนฝู่ จ้าย หนานฟาง
จังหวัดพัทลุงอยู่ทางภาคใต้

 

我是博他侖府人。
Wǒ shì Bótālúnfǔ rén.
หว่อ ซื่อ โป๋ถาหลุนฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดพัทลุง

 

我昨天去了博他侖府。
Wǒ zuótiān qù le Bótālúnfǔ.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่ เลอ โป๋ถาหลุนฝู่
เมื่อวานฉันไปจังหวัดพัทลุง

 

博他侖府有山吗?
Bótālúnfǔ yǒu shān ma?
โป๋ถาหลุนฝู่ โหย่ว ซาน มะ
จังหวัดพัทลุงมีภูเขาไหม

 

我喜欢博他侖府。
Wǒ xǐhuān Bótālúnfǔ.
หวอ สี่ฮวาน โป๋ถาหลุนฝู่
ฉันชอบจังหวัดพัทลุง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก