จังหวัดสมุทรสาคร ภาษาจีน

龙仔厝府

Lóngzǐcuòfǔ

หลงจื่อชั่วฝู่

จังหวัดสมุทรสาคร 

ตัวอย่างประโยค

我喜欢龙仔厝府。
Wǒ xǐhuān Lóngzǐcuòfǔ.
หวอ สี่ฮวาน หลงจื่อชั่วฝู่
ฉันชอบจังหวัดสมุทรสาคร

 

我是龙仔厝府人。
Wǒ shì Lóngzǐcuòfǔ rén.
หว่อ ซื่อ ฝูพีฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดสมุทรสาคร

 

我家在龙仔厝府。
Wǒ jiā zài Lóngzǐcuòfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ฝู พี ฝู่
บ้านของฉันอยู่จังหวัดสมุทรสาคร

 

妈妈下个月去龙仔厝府。
Māmā xià gè yuè qù Lóngzǐcuòfǔ.
มะหม่า เซี่ย เก้อ เยว่ ชวี่ ฝูพีฝู่
เดือนหน้าแม่จะไปจังหวัดสมุทรสาคร

 

龙仔厝府在泰国中部。
Lóngzǐcuòfǔ zài tàiguó zhōngbù.
ฝูพีฝู่ จ้าย ไท่กั๋ว จงกั๋ว
จังหวัดสมุทรสาครอยู่ภาคกลางของไทย

 

他没去过龙仔厝府。
Tā méi qùguò Lóngzǐcuòfǔ.
ทา เหมย ชวี่กั้ว ฝูพีฝู่
เขาไม่เคยไปจังหวัดสมุทรสาคร

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก