กระโปรง ภาษาจีน

裙子

qúnzi

ฉวินจึ

กระโปรง

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

他刚买新裙子。
Tā gāng mǎi xīn qúnzi.
ทา กาง หม่าย ซิน ฉวินจึ
เขาเพิ่งซื้อกระโปรง

 

这里有裙子卖吗?
Zhè li yǒu qúnzi mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ฉวินจึ ม่าย มะ
ที่นี่มีกระโปรงขายไหม

 

这里的裙子卖完了。
Zhèlǐ de qúnzi mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ฉวินจึ ม่าย หวานเลอ
กระโปรงที่นี่ขายหมดแล้ว

 

我借一下你的裙子。
Wǒ jiè yīxià nǐ de qúnzi.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ฉวินจึ
ฉันขอยืมกระโปรงเธอหน่อย

 

我没有裙子。
Wǒ méiyǒu qúnzi.
หว่อ เหมยโหย่ว ฉวินจึ
ฉันไม่มีกระโปรง

 

你的裙子好漂亮。
Nǐ de qúnzi hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ฉวินจึ ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
กระโปรงคุณสวยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก