ศัพท์จีน หมวดอักษร 说 พูด

ศัพท์จีน หมวดอักษร พูด

.

shuō(ซัว) พูด
.
听说 tīngshuō(ทิงซัว) ได้ยินมาว่า
.
说明 shuōmíng(ซัวหมิง) อธิบาย
.
说话 shuōhuà(ซัวฮว่า) พูดคุย
.
说谎 shuōhuǎng(ซัวห่วง) พูดโกหก
.
小说 xiǎoshuō(เสี่ยวซัว) นิยาย
.
胡说 húshuō(หูซััว) พูดจาไร้สาระ
.
乱说 luànshuō(ล่วนซัว) พูดจาเรื่อยเปื่อย
.
说不清 shuōbuqīng(ซัวปู้ชิง) พูดไม่ชัดเจน
.
说明书 shuōmíngshū(ซัวหมิงซู) คู่มือ

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก