จังหวัดสมุทรปราการ ภาษาจีน

北揽府

Běilǎnfǔ

เป๋ยหลั่นฝู่

จังหวัดสมุทรปราการ

ตัวอย่างประโยค

他没去过北揽府。
Tā méi qùguò Běilǎnfǔ.
ทา เหมย ชวี่กั้ว เป๋ยหลั่นฝู่
เขาไม่เคยไปจังหวัดสมุทรปราการ

 

我喜欢北揽府。
Wǒ xǐhuān Běilǎnfǔ.
หวอ สี่ฮวาน ฝูพี่ฝู่
ฉันชอบจังหวัดสมุทรปราการ

 

我是北揽府人。
Wǒ shì Běilǎnfǔ rén.
หว่อ ซื่อ เป๋ยหลั่นฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ

 

我家在北揽府。
Wǒ jiā zài Běilǎnfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ฝู พี ฝู่
บ้านของฉันอยู่จังหวัดสมุทรปราการ

 

妈妈下个月去北揽府。
Māmā xià gè yuè qù Běilǎnfǔ.
มะหม่า เซี่ย เก้อ เยว่ ชวี่ เป๋ยหลั่นฝู่
เดือนหน้าแม่จะไปจังหวัดสมุทรปราการ

 

北揽府在泰国中部。
Běilǎnfǔ zài tàiguó zhōngbù.
เป๋ยหลั่นฝู่ จ้าย ไท่กั๋ว จงกั๋ว
จังหวัดสมุทรปราการอยู่ภาคกลางของไทย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก