จังหวัดนนทบุรี ภาษาจีน

暖武里府

Nuǎnwǔlǐfǔ

หนวนอู๋หลี่ฝู่

นนทบุรี

ตัวอย่างประโยค

我家在暖武里府。
Wǒ jiā zài Nuǎnwǔlǐfǔ.
หว่อ เจีย จ้าย หนวนอู๋หลี่ฝู่
บ้านของฉันอยู่นนทบุรี

 

我爸爸是暖武里府人。
Wǒ bàba shì Nuǎnwǔlǐfǔ rén.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ หนวนอู๋หลี่ฝู่ เหริน
พ่อของฉันเป็คนนนทบุรี

 

你去过暖武里府吗?
Nǐ qùguò Nuǎnwǔlǐfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว หนวนอู๋หลี่ฝู่ มะ
คุณเคยไปนนทบุรีไหม

 

我没去过暖武里府。
Wǒ méi qù guò Nuǎnwǔlǐfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว หนวนอู๋หลี่ฝู่
ฉันไม่เคยไปนนทบุรี

 

暖武里府现在天气怎么样?
Nuǎnwǔlǐfǔ xiànzài tiānqì zěnme yàng?
หนวนอู๋หลี่ฝู่ เซี่ยนจ้าย เทียนชี่ เจิ่นเมอ ย่าง
ตอนนี้นนทบุรีอากาศเป็นยังไงบ้าง

 

我明天去暖武里府。
Wǒ míngtiān qù Nuǎnwǔlǐfǔ.
หว่อ หมิงเทียน ชวี่ หนวนอู๋หลี่ฝู่
ฉันจะไปนนทบุรีพรุ่งนี้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก